Tip na prodloužení životnosti těsnění

Nezbytnou částí bezrámových systému jsou silikonová těsnění, jedná se o části které jsou nejvíce namáhány povětrnostními vlivy a životním prostředí. Proto je nutné je čas od času vyměnit.

Ačkoli jsou tyto těsnící prvky opatřeny UV filtry dochází vlivem slunečního záření k jejich degradaci. V praxi se setkáváme s jevem, který naponáhá degradaci plastových součásti a jejich životnost se tak může zkratit až na 1-3 roky.

Dochází k tomu zejména na jaře, kdy kvetou stomy a pyl se na tyto části usazuje.

Po té se vlinem slunečního záření tento pyl roztaví a vnikne do povrchu plasů.

Na základě tohoto procesu lišty ztratí UV ochranu, ztvrdnou a začnou se rozpadat.

Při pilové sezoně, prašnosti doporučujeme zvýšenou ochranu, lišty stačí otřít vlhkým hadříkem.